juridisk information

1. Presentation av sajten.

Enligt artikel 6 i lag nr 2004-575 av den 21 juni 2004 om förtroende för den digitala ekonomin specificeras det till användare av webbplatsen https://boursealemploi.org/ identiteten hos de olika intressenterna i samband med dess genomförande och övervakning:

Ägare : https://boursealemploi.org/ – – https://boursealemploi.org/
Skapare : https://boursealemploi.org/
Förlagschef : https://boursealemploi.org/ – admin@boursealemploi.org
Publikationsansvarig är en fysisk person eller en juridisk person.
webbansvarig : admin@boursealemploi.org
Värd : O2switch – 222 Boulevard Gustave Flaubert, 63000 Clermont-Ferrand
Krediter:
Den juridiska meddelandemodellen erbjuds av Subdelirium.com Generator av juridiska meddelanden

2. Allmänna villkor för användning av webbplatsen och de tjänster som erbjuds.

Användning av webbplatsen https://boursealemploi.org/ innebär fullständigt godkännande av de allmänna användarvillkoren som beskrivs nedan. Dessa användarvillkor kan ändras eller kompletteras när som helst, användare av webbplatsen https://boursealemploi.org/ uppmanas därför att regelbundet konsultera dem.

Denna webbplats är normalt tillgänglig för användare när som helst. Ett avbrott på grund av tekniskt underhåll kan dock beslutas av https://boursealemploi.org/, som sedan kommer att sträva efter att kommunicera till användarna före datum och tider för interventionen.

Hemsidan https://boursealemploi.org/ uppdateras regelbundet av https://boursealemploi.org/. På samma sätt kan de juridiska meddelandena ändras när som helst: de ålägger sig ändå användaren som uppmanas att hänvisa till dem så ofta som möjligt för att bekanta sig med dem.

3. Beskrivning av tillhandahållna tjänster.

Hemsidan https://boursealemploi.org/ syftar till att ge information om hela företagets verksamhet.

https://boursealemploi.org/ strävar efter att tillhandahålla på webbplatsen https://boursealemploi.org/ information så exakt som möjligt. Den kan dock inte hållas ansvarig för utelämnanden, felaktigheter och brister i uppdateringen, vare sig av sig själv eller av tredjepartspartners som förser den med denna information.

All information som anges på webbplatsen https://boursealemploi.org/ ges endast för information och kan komma att ändras. Dessutom informationen på sajten https://boursealemploi.org/ är inte uttömmande. De ges med förbehåll för att ändringar har gjorts sedan de lades ut online.

4. Avtalsbegränsningar för tekniska data.

Webbplatsen använder JavaScript-teknik.

Webbplatsen kan inte hållas ansvarig för materiella skador relaterade till användningen av webbplatsen. Dessutom samtycker användaren av webbplatsen till att få tillgång till webbplatsen med hjälp av den senaste utrustningen, som inte innehåller virus och med en uppdaterad senaste generationens webbläsare.

5. Immateriella rättigheter och intrång.

https://boursealemploi.org/ är ägare till de immateriella rättigheterna eller innehar användningsrättigheterna för alla element som är tillgängliga på webbplatsen, särskilt texter, bilder, grafik, logotyp, ikoner, ljud, programvara.

All reproduktion, representation, modifiering, publicering, anpassning av alla eller delar av delar av webbplatsen, oavsett medel eller process som används, är förbjuden, förutom med skriftligt förhandstillstånd från: https://boursealemploi.org/.

All otillåten användning av webbplatsen eller någon av de delar den innehåller kommer att anses utgöra en intrång och åtalas i enlighet med bestämmelserna i artiklarna L.335-2 och följande i lagen om immaterialrätt.

6. Ansvarsbegränsning.

https://boursealemploi.org/ kan inte hållas ansvarigt för direkta eller indirekta skador som orsakats av användarens utrustning vid åtkomst till webbplatsen https://boursealemploi.org/, och som beror antingen på användning av 'utrustning som inte uppfyller specifikationerna som anges i punkt 4, antingen uppkomsten av en bugg eller en inkompatibilitet.

https://boursealemploi.org/ kan inte heller hållas ansvarig för följdskador (såsom förlust av marknad eller förlust av möjligheter) till följd av användningen av webbplatsen https://boursealemploi.org/.

Interaktiva utrymmen (möjlighet att ställa frågor i kontaktutrymmet) är tillgängliga för användare. https://boursealemploi.org/ förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande radera allt innehåll som publicerats i detta utrymme som skulle strida mot den lagstiftning som är tillämplig i Frankrike, särskilt bestämmelserna om dataskydd. I tillämpliga fall förbehåller sig https://boursealemploi.org/ även rätten att ifrågasätta användarens civilrättsliga och/eller straffrättsliga ansvar, särskilt i händelse av ett rasistiskt, kränkande, ärekränkande eller pornografiskt meddelande, oavsett vilket medium som används (text, foto etc.).

7. Hantering av personuppgifter.

I Frankrike är personuppgifter särskilt skyddade av lag nr 78-87 av den 6 januari 1978, lag nr 2004-801 av den 6 augusti 2004, artikel L. 226-13 i strafflagen och det europeiska direktivet av den 24 oktober , 1995.

När du använder webbplatsen https://boursealemploi.org/, kan samlas in: URL-adressen till länkarna genom vilka användaren gick in på webbplatsen https://boursealemploi.org/, användarens ISP, användarens IP-adress (Internet Protocol).

Under alla omständigheter samlar https://boursealemploi.org/ endast in personlig information som rör användaren för behov av vissa tjänster som erbjuds av webbplatsen. https://boursealemploi.org/. Användaren tillhandahåller denna information med full kunskap om fakta, i synnerhet när han anger den själv. Det specificeras sedan till användaren av webbplatsen https://boursealemploi.org/ skyldigheten eller inte att tillhandahålla denna information.

I enlighet med bestämmelserna i artiklarna 38 och följande i lag 78-17 av den 6 januari 1978 om databehandling, filer och friheter, har alla användare rätt till tillgång, rättelse och invändning mot personuppgifter som rör honom, genom att göra sin skriftlig och undertecknad begäran, åtföljd av en kopia av identitetshandlingen med underskrift av innehavaren av handlingen, med angivande av till vilken adress svaret ska skickas.

Ingen personlig information om användaren av webbplatsen https://boursealemploi.org/ publiceras inte utan användarens vetskap, utbyts, överförs, tilldelas eller säljs på något medium till tredje part. Endast antagandet om inlösen av https://boursealemploi.org/ och dess rättigheter skulle tillåta överföring av nämnda information till den potentiella köparen som i sin tur skulle vara bunden av samma skyldighet att lagra och ändra data med avseende på webbplatsen användare https://boursealemploi.org/.

Databaserna skyddas av bestämmelserna i lagen av den 1 juli 1998 om införlivande av direktiv 96/9 av den 11 mars 1996 om rättsligt skydd för databaser.

8. Hypertextlänkar och cookies.

Hemsidan https://boursealemploi.org/ innehåller ett visst antal hypertextlänkar till andra webbplatser, inrättade med auktorisation av https://boursealemploi.org/. Däremot har https://boursealemploi.org/ inte möjlighet att verifiera innehållet på de sajter som sålunda besökts, och tar därför inget ansvar för detta faktum.

Webbplatsnavigering https://boursealemploi.org/ kommer sannolikt att orsaka installation av cookies på användarens dator. En cookie är en liten fil som inte tillåter identifiering av användaren, men som registrerar information om navigering av en dator på en webbplats. De uppgifter som sålunda erhålls är avsedda att underlätta efterföljande navigering på webbplatsen, och är också avsedda att möjliggöra olika mätningar av närvaro.

Att vägra att installera en cookie kan göra det omöjligt att komma åt vissa tjänster. Däremot kan användaren konfigurera sin dator enligt följande för att neka installationen av cookies:

Under Internet Explorer: verktygsflik (piktogram i form av en kugg uppe till höger) / internetalternativ. Klicka på Sekretess och välj Blockera alla cookies. Bekräfta på Ok.

Under Firefox: högst upp i webbläsarfönstret, klicka på Firefox-knappen och gå sedan till fliken Alternativ. Klicka på fliken Sekretess. Ställ in lagringsreglerna till: använd anpassade inställningar för historik. Avmarkera slutligen för att inaktivera cookies.

Under Safari: Klicka längst upp till höger i webbläsaren på menyikonen (symboliserad med en kugg). Välj Inställningar. Klicka på Visa avancerade inställningar. Klicka på Innehållsinställningar i avsnittet "Sekretess". I avsnittet "Cookies" kan du blockera cookies.

I Chrome: Klicka längst upp till höger i webbläsaren på menyikonen (symboliserad med tre horisontella linjer). Välj Inställningar. Klicka på Visa avancerade inställningar. Klicka på inställningar i avsnittet "Sekretess". På fliken "Sekretess" kan du blockera cookies.

9. Tillämplig lag och jurisdiktion.

Eventuell tvist i samband med användningen av webbplatsen https://boursealemploi.org/ omfattas av fransk lag. Exklusiv jurisdiktion ges till de behöriga domstolarna i Paris.

10. De huvudsakliga berörda lagarna.

Lag nr 78-17 av den 6 januari 1978, särskilt ändrad genom lag nr 2004-801 av den 6 augusti 2004 om databehandling, filer och friheter.

Lag nr 2004-575 av den 21 juni 2004 om förtroende för den digitala ekonomin.

11. Ordlista.

Användare: Internetanvändare ansluter med hjälp av ovannämnda webbplats.

Personlig information: "information som möjliggör, i vilken form som helst, direkt eller indirekt, identifiering av de fysiska personer som den gäller" (artikel 4 i lag nr 78-17 av den 6 januari 1978).

sv_SESwedish