Legalna informacija

1. Prezentacija stranice.

Prema članku 6. zakona br. 2004-575 od 21. lipnja 2004. o povjerenju u digitalnu ekonomiju, navodi se korisnicima stranice http://boursealemploi.org/ identitet različitih dionika u kontekstu njegove provedbe i praćenja:

Vlasnik : http://boursealemploi.org/ – – http://boursealemploi.org/
Stvoritelj : http://boursealemploi.org/
Voditelj izdavaštva : http://boursealemploi.org/ – admin@boursealemploi.org
Voditelj publikacije je fizička ili pravna osoba.
webmaster : admin@boursealemploi.org
Domaćin : O2switch – 222 Boulevard Gustave Flaubert, 63000 Clermont-Ferrand
Zasluge:
Model pravne obavijesti nudi Subdelirium.com Generator pravnih obavijesti

2. Opći uvjeti korištenja stranice i ponuđenih usluga.

Korištenje stranice http://boursealemploi.org/ podrazumijeva potpuno prihvaćanje dolje opisanih općih uvjeta korištenja. Ovi uvjeti korištenja mogu biti izmijenjeni ili dopunjeni u bilo kojem trenutku, korisnici stranice http://boursealemploi.org/ stoga se pozivaju da ih redovito konzultiraju.

Ova stranica je obično dostupna korisnicima u bilo koje vrijeme. O prekidu zbog tehničkog održavanja može ipak odlučiti http://boursealemploi.org/, koji će zatim nastojati unaprijed obavijestiti korisnike o datumima i vremenima intervencije.

Internet stranica http://boursealemploi.org/ redovito ažurira http://boursealemploi.org/. Isto tako, pravne obavijesti mogu se mijenjati u bilo kojem trenutku: one se ipak nameću korisniku koji je pozvan da ih što češće upućuje kako bi se s njima upoznao.

3. Opis pruženih usluga.

Internet stranica http://boursealemploi.org/ ima za cilj pružiti informacije o svim aktivnostima tvrtke.

http://boursealemploi.org/ nastoji pružiti na stranici http://boursealemploi.org/ informacije što preciznije. Međutim, ne može se smatrati odgovornim za propuste, netočnosti i nedostatke u ažuriranju, bilo sami ili partneri treće strane koji mu daju te podatke.

Sve informacije navedene na stranici http://boursealemploi.org/ dani su samo kao informacija i podložni su promjenama. Osim toga, informacije na mjestu http://boursealemploi.org/ nisu iscrpni. Dani su podložni izmjenama koje su napravljene otkako su stavljeni na mrežu.

4. Ugovorna ograničenja tehničkih podataka.

Stranica koristi JavaScript tehnologiju.

Stranica se ne može smatrati odgovornom za materijalnu štetu nastalu korištenjem stranice. Osim toga, korisnik stranice pristaje pristupiti stranici koristeći noviju opremu koja ne sadrži viruse i s ažuriranim preglednikom najnovije generacije.

5. Intelektualno vlasništvo i povrede.

http://boursealemploi.org/ je vlasnik prava intelektualnog vlasništva ili nositelj prava korištenja svih elemenata dostupnih na stranici, posebice tekstova, slika, grafika, logotipa, ikona, zvukova, softvera.

Zabranjeno je bilo kakvo umnožavanje, predstavljanje, mijenjanje, objavljivanje, prilagodba svih ili dijela elemenata stranice, bez obzira na sredstvo ili proces koji se koristio, osim uz prethodno pismeno odobrenje: http://boursealemploi.org/.

Svako neovlašteno korištenje stranice ili bilo kojeg elementa koje ona sadrži smatrat će se kršenjem prava i procesuirati se u skladu s odredbama članaka L.335-2 i sljedećih Zakona o intelektualnom vlasništvu.

6. Ograničenje odgovornosti.

http://boursealemploi.org/ ne može se smatrati odgovornim za izravnu ili neizravnu štetu nanesenu korisnikovoj opremi prilikom pristupa web stranici http://boursealemploi.org/, a koja je posljedica korištenja 'opreme koja ne zadovoljava specifikacije navedeno u točki 4, bilo pojava greške ili nekompatibilnost.

http://boursealemploi.org/ također se ne može smatrati odgovornim za posljedičnu štetu (kao što je gubitak tržišta ili gubitak prilike) koja proizlazi iz korištenja stranice http://boursealemploi.org/.

Korisnicima su na raspolaganju interaktivni prostori (mogućnost postavljanja pitanja u kontakt prostoru). http://boursealemploi.org/ zadržava pravo brisanja, bez prethodne najave, bilo kojeg sadržaja objavljenog na ovom prostoru koji je u suprotnosti sa zakonodavstvom primjenjivim u Francuskoj, posebice odredbama koje se odnose na zaštitu podataka. Gdje je prikladno, http://boursealemploi.org/ također zadržava pravo osporavanja građanske i/ili kaznene odgovornosti korisnika, posebno u slučaju rasističke, uvredljive, klevetničke ili pornografske poruke, bez obzira na korišteni medij ( tekst, fotografija itd.).

7. Upravljanje osobnim podacima.

U Francuskoj su osobni podaci posebno zaštićeni zakonom br. 78-87 od 6. siječnja 1978., zakonom br. 2004-801 od 6. kolovoza 2004., člankom L. 226-13 Kaznenog zakona i Europskom direktivom od 24. listopada. , 1995. (enciklopedijska natuknica).

Prilikom korištenja stranice http://boursealemploi.org/, mogu se prikupiti: URL poveznica preko kojih je korisnik pristupio stranici http://boursealemploi.org/, korisnikov ISP, korisnikova adresa internetskog protokola (IP).

U svakom slučaju http://boursealemploi.org/ prikuplja samo osobne podatke koji se odnose na korisnika za potrebe određenih usluga koje nudi stranica http://boursealemploi.org/. Korisnik te podatke daje uz puno poznavanje činjenica, posebice kada ih sam unosi. Zatim se navodi korisniku stranice http://boursealemploi.org/ obvezu ili nedavanje ovih informacija.

U skladu s odredbama članaka 38 i sljedećih zakona 78-17 od 6. siječnja 1978. koji se odnose na obradu podataka, datoteke i slobode, svi korisnici imaju pravo na pristup, ispravak i protivljenje osobnim podacima koji se odnose na njega, tako što pisani i potpisani zahtjev uz koji se prilaže preslika osobne isprave s potpisom nositelja isprave s naznakom adrese na koju se dostavlja odgovor.

Nema osobnih podataka korisnika stranice http://boursealemploi.org/ ne objavljuje se bez znanja korisnika, razmjenjuje, prenosi, dodjeljuje ili prodaje na bilo kojem mediju trećim stranama. Samo pretpostavka otkupa http://boursealemploi.org/ i njegovih prava omogućila bi prijenos navedenih informacija potencijalnom kupcu koji bi zauzvrat bio vezan istom obvezom pohranjivanja i izmjene podataka u odnosu na web mjesto korisnik http://boursealemploi.org/.

Baze podataka zaštićene su odredbama zakona od 1. srpnja 1998. kojim se preuzima direktiva 96/9 od 11. ožujka 1996. o pravnoj zaštiti baza podataka.

8. Hipertekstualne veze i kolačići.

Internet stranica http://boursealemploi.org/ sadrži određeni broj hipertekstualnih poveznica na druge stranice, postavljenih uz dopuštenje http://boursealemploi.org/. Međutim, http://boursealemploi.org/ nema mogućnost provjere sadržaja tako posjećenih stranica, te stoga ne preuzima odgovornost za tu činjenicu.

Navigacija web stranice http://boursealemploi.org/ vjerojatno će uzrokovati instalaciju kolačića(-a) na korisnikovo računalo. Kolačić je mala datoteka koja ne dopušta identifikaciju korisnika, ali bilježi informacije koje se odnose na navigaciju računala na stranici. Tako dobiveni podaci imaju za cilj olakšati kasniju navigaciju na stranici, a također imaju za cilj omogućiti različite mjere posjećenosti.

Odbijanje instaliranja kolačića može onemogućiti pristup određenim uslugama. Međutim, korisnik može konfigurirati svoje računalo na sljedeći način da odbije instalaciju kolačića:

Pod Internet Explorerom: kartica alata (piktogram u obliku zupčanika gore desno) / internet opcije. Kliknite na Privatnost i odaberite Blokiraj sve kolačiće. Potvrdi na OK.

Pod Firefoxom: na vrhu prozora preglednika kliknite gumb Firefox, zatim idite na karticu Mogućnosti. Pritisnite karticu Privatnost. Postavite pravila zadržavanja na: korištenje prilagođenih postavki za povijest. Na kraju poništite odabir kako biste onemogućili kolačiće.

Pod Safari: Kliknite u gornjem desnom kutu preglednika na ikonu izbornika (simboliziranu zupčanikom). Odaberite Postavke. Pritisnite Prikaži napredne postavke. U odjeljku "Privatnost" kliknite na Postavke sadržaja. U odjeljku "Kolačići" možete blokirati kolačiće.

U Chromeu: kliknite u gornjem desnom kutu preglednika na ikonu izbornika (simboliziranu s tri vodoravne crte). Odaberite Postavke. Pritisnite Prikaži napredne postavke. U odjeljku "Privatnost" kliknite na postavke. U kartici "Privatnost" možete blokirati kolačiće.

9. Mjerodavno pravo i nadležnost.

Svaki spor u vezi s korištenjem stranice http://boursealemploi.org/ podliježe francuskom zakonu. Isključiva nadležnost dana je nadležnim sudovima u Parizu.

10. Glavni dotični zakoni.

Zakon br. 78-17 od 6. siječnja 1978., posebno izmijenjen zakonom br. 2004-801 od 6. kolovoza 2004. koji se odnosi na obradu podataka, datoteke i slobode.

Zakon br. 2004-575 od 21. lipnja 2004. o povjerenju u digitalnu ekonomiju.

11. Pojmovnik.

Korisnik: Internetski korisnik koji se spaja, koristeći gore spomenutu stranicu.

Osobni podaci: “informacije koje omogućuju, u bilo kojem obliku, izravno ili neizravno, identifikaciju fizičkih osoba na koje se odnose” (članak 4. zakona br. 78-17 od 6. siječnja 1978.).

hrCroatian