juridiset tiedot

1. Sivuston esittely.

Luottamuksesta digitaalitalouteen 21. kesäkuuta 2004 annetun lain nro 2004-575 6 §:n mukaan se on määritelty sivuston käyttäjille. https://boursealemploi.org/ eri sidosryhmien henkilöllisyys sen täytäntöönpanon ja seurannan yhteydessä:

Omistaja : https://boursealemploi.org/ – – https://boursealemploi.org/
Luoja : https://boursealemploi.org/
Kustannuspäällikkö : https://boursealemploi.org/ – admin@boursealemploi.org
Julkaisupäällikkö on luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö.
webmaster : admin@boursealemploi.org
Isäntä : O2switch – 222 Boulevard Gustave Flaubert, 63000 Clermont-Ferrand
Tekijät:
Oikeudellisen huomautuksen mallin tarjoaa Subdelirium.com Lakiilmoitusten generaattori

2. Sivuston ja tarjottavien palvelujen yleiset käyttöehdot.

Sivuston käyttö https://boursealemploi.org/ tarkoittaa alla kuvattujen yleisten käyttöehtojen täyttä hyväksymistä. Näitä käyttöehtoja voidaan muuttaa tai täydentää milloin tahansa, sivuston käyttäjät https://boursealemploi.org/ Siksi heitä pyydetään kuulemaan niitä säännöllisesti.

Tämä sivusto on yleensä käyttäjien käytettävissä milloin tahansa. Teknisen huollon aiheuttamasta keskeytyksestä voi kuitenkin päättää https://boursealemploi.org/, joka pyrkii tiedottamaan käyttäjille ennen toimenpiteen päivämäärät ja kellonajat.

Nettisivu https://boursealemploi.org/ https://boursealemploi.org/ päivittää sitä säännöllisesti. Samalla tavalla oikeudellisia huomautuksia voidaan muuttaa milloin tahansa: ne kuitenkin asettuvat käyttäjälle, jota pyydetään tutustumaan niihin mahdollisimman usein.

3. Kuvaus tarjotuista palveluista.

Nettisivu https://boursealemploi.org/ tavoitteena on tiedottaa kaikesta yhtiön toiminnasta.

https://boursealemploi.org/ pyrkii tarjoamaan sivustolla https://boursealemploi.org/ tiedot mahdollisimman tarkasti. Se ei kuitenkaan ole vastuussa päivityksen puutteista, epätarkkuuksista ja puutteista, ei se itse tai kolmannet osapuolet, jotka toimittavat sille nämä tiedot.

Kaikki sivustolla mainitut tiedot https://boursealemploi.org/ ovat vain tiedoksi, ja ne voivat muuttua. Lisäksi sivustolla olevat tiedot https://boursealemploi.org/ eivät ole tyhjentäviä. Niihin saatetaan tehdä muutoksia, jotka on tehty sen jälkeen, kun ne asetettiin verkkoon.

4. Teknisten tietojen sopimusrajoitukset.

Sivusto käyttää JavaScript-tekniikkaa.

Sivusto ei ole vastuussa sivuston käyttöön liittyvistä aineellisista vahingoista. Lisäksi sivuston käyttäjä sitoutuu käyttämään sivustoa uusimmilla, viruksia sisältämättömillä laitteilla ja päivitetyllä uusimman sukupolven selaimella.

5. Immateriaalioikeudet ja loukkaukset.

https://boursealemploi.org/ on immateriaalioikeuksien omistaja tai omistaa käyttöoikeudet kaikkiin sivustolla oleviin elementteihin, erityisesti teksteihin, kuviin, grafiikkaan, logoon, kuvakkeisiin, ääniin, ohjelmistoihin.

Kaikkien sivuston elementtien tai osan kopioiminen, esittäminen, muokkaaminen, julkaiseminen, mukauttaminen käytetyistä keinoista tai prosessista riippumatta on kiellettyä, paitsi jos sinulla on etukäteen saatu kirjallinen lupa osoitteessa: https://boursealemploi.org/.

Sivuston tai minkä tahansa sen sisältämien elementtien luvaton käyttö katsotaan loukkaukseksi ja siitä asetetaan syytteeseen immateriaalioikeussäännöstön artiklojen L.335-2 ja sitä seuraavien määräysten mukaisesti.

6. Vastuun rajoitus.

https://boursealemploi.org/ ei ole vastuussa suorista tai epäsuorista vahingoista, jotka aiheutuvat käyttäjän laitteille käydessään https://boursealemploi.org/ -sivustolla ja jotka johtuvat joko sellaisten laitteiden käytöstä, jotka eivät täytä määrityksiä. kohdassa 4 ilmoitettua virhettä tai yhteensopimattomuutta.

https://boursealemploi.org/ ei myöskään ole vastuussa välillisistä vahingoista (kuten markkinoiden menetys tai mahdollisuuden menetys), jotka johtuvat sivuston käytöstä https://boursealemploi.org/.

Käyttäjien käytettävissä on interaktiivisia tiloja (mahdollisuutta esittää kysymyksiä kontaktitilassa). https://boursealemploi.org/ pidättää oikeuden poistaa ilman ennakkoilmoitusta kaiken tähän tilaan lähetetyn sisällön, joka rikkoo Ranskassa sovellettavaa lainsäädäntöä, erityisesti tietosuojaa koskevia määräyksiä. Soveltuvin osin https://boursealemploi.org/ varaa myös oikeuden kyseenalaistaa käyttäjän siviili- ja/tai rikosoikeudellisen vastuun, erityisesti jos kyseessä on rasistinen, loukkaava, herjaava tai pornografinen viesti, käytetystä mediasta riippumatta. (teksti, valokuva jne.).

7. Henkilötietojen hallinta.

Ranskassa henkilötietoja suojataan erityisesti 6. tammikuuta 1978 annetulla lailla nro 78-87, 6. elokuuta 2004 annetulla lailla nro 2004-801, rikoslain pykälällä L. 226-13 ja 24. lokakuuta annetulla Euroopan direktiivillä. , 1995.

Kun käytät sivustoa https://boursealemploi.org/, voidaan kerätä: niiden linkkien URL-osoite, joiden kautta käyttäjä pääsi sivustolle https://boursealemploi.org/, käyttäjän Internet-palveluntarjoaja, käyttäjän Internet Protocol (IP) -osoite.

Joka tapauksessa https://boursealemploi.org/ kerää käyttäjää koskevia henkilötietoja vain tiettyjen sivuston tarjoamien palvelujen tarpeessa. https://boursealemploi.org/. Käyttäjä antaa nämä tiedot täysin tietoisena tosiasiasta, erityisesti kun hän syöttää ne itse. Se määritetään sitten sivuston käyttäjälle https://boursealemploi.org/ velvollisuus tai olla antamatta nämä tiedot.

Tietojenkäsittelyä, tiedostoja ja vapauksia koskevan 6. tammikuuta 1978 annetun lain 78-17 pykälän 38 ja sitä seuraavien säännösten mukaisesti kaikilla käyttäjillä on oikeus saada, oikaista ja vastustaa häntä koskevia henkilötietoja, tekemällä hänen kirjallinen ja allekirjoitettu pyyntö, johon on liitetty kopio henkilöllisyystodistuksesta, jossa on asiakirjan haltijan allekirjoitus ja jossa ilmoitetaan osoite, johon vastaus on lähetettävä.

Sivuston käyttäjän henkilökohtaisia tietoja ei ole https://boursealemploi.org/ ei julkaista ilman käyttäjän tietämystä, vaihdettu, siirretty, luovutettu tai myyty millään välineellä kolmansille osapuolille. Ainoastaan https://boursealemploi.org/ ja sen oikeuksien lunastaminen mahdollistaisi mainittujen tietojen välittämisen mahdolliselle ostajalle, jota puolestaan sitoisi sama velvollisuus tallentaa ja muokata sivustoa koskevia tietoja. käyttäjä https://boursealemploi.org/.

Tietokannat on suojattu tietokantojen oikeudellisesta suojasta 11. maaliskuuta 1996 annetun direktiivin 96/9 täytäntöönpanosta 1. heinäkuuta 1998 annetun lain säännöksillä.

8. Hypertekstilinkit ja evästeet.

Nettisivu https://boursealemploi.org/ sisältää tietyn määrän hypertekstilinkkejä muille sivustoille, jotka on määritetty osoitteen https://boursealemploi.org/ luvalla. https://boursealemploi.org/ ei kuitenkaan voi tarkistaa näin vierailevien sivustojen sisältöä, joten se ei ole vastuussa tästä tosiasiasta.

Sivuston navigointi https://boursealemploi.org/ aiheuttaa todennäköisesti evästeiden asentamisen käyttäjän tietokoneelle. Eväste on pieni tiedosto, joka ei mahdollista käyttäjän tunnistamista, mutta joka tallentaa tietoja, jotka liittyvät tietokoneella sivustolla liikkumiseen. Näin saadut tiedot on tarkoitettu helpottamaan myöhempää navigointia sivustolla, ja niiden tarkoituksena on myös mahdollistaa erilaisia läsnäolomittauksia.

Evästeen asennuksen kieltäminen voi estää pääsyn tiettyihin palveluihin. Käyttäjä voi kuitenkin määrittää tietokoneensa seuraavasti kieltäytymään evästeiden asennuksesta:

Internet Explorerissa: työkaluvälilehti (piktogrammi hammaspyörän muodossa oikeassa yläkulmassa) / Internet-asetukset. Napsauta Tietosuoja ja valitse Estä kaikki evästeet. Vahvista Ok.

Firefox-kohdassa: napsauta selainikkunan yläosassa olevaa Firefox-painiketta ja siirry sitten Asetukset-välilehteen. Napsauta Tietosuoja-välilehteä. Aseta säilytyssäännöt seuraavasti: Käytä mukautettuja asetuksia historiassa. Poista lopuksi valinta, jos haluat poistaa evästeet käytöstä.

Safari-kohdassa: Napsauta selaimen oikeassa yläkulmassa olevaa valikkokuvaketta (symbolistaa hammasratas). Valitse Asetukset. Napsauta Näytä lisäasetukset. Napsauta Tietosuoja-osiossa Sisältöasetukset. Evästeet-osiossa voit estää evästeet.

Chromessa: Napsauta selaimen oikeassa yläkulmassa olevaa valikkokuvaketta (symboloitu kolmella vaakaviivalla). Valitse Asetukset. Napsauta Näytä lisäasetukset. Napsauta "Tietosuoja"-osiossa asetuksia. "Tietosuoja"-välilehdellä voit estää evästeet.

9. Sovellettava laki ja toimivalta.

Kaikki kiistat, jotka liittyvät sivuston käyttöön https://boursealemploi.org/ on Ranskan lain alainen. Yksinomainen toimivalta on Pariisin toimivaltaisilla tuomioistuimilla.

10. Pääasialliset lait.

Laki nro 78-17, 6. tammikuuta 1978, erityisesti muutettu 6. elokuuta 2004 annetulla lailla nro 2004-801, joka koskee tietojenkäsittelyä, tiedostoja ja vapauksia.

Laki nro 2004-575, 21. kesäkuuta 2004 luottamuksesta digitaalitalouteen.

11. Sanasto.

Käyttäjä: Internet-käyttäjä muodostaa yhteyden käyttämällä edellä mainittua sivustoa.

Henkilötiedot: "tiedot, jotka mahdollistavat missä tahansa muodossa suoraan tai välillisesti niiden luonnollisten henkilöiden tunnistamisen, joita ne koskevat" (6. tammikuuta 1978 annetun lain nro 78-17 4 §).

fiFinnish